Pratyek Pranima Prabhu Vase Chhe

Pratyek Pranima Prabhu Vase Chhe
પ્રત્યેક પ્રાણીમાં પ્રભુ વસે છે એટલે કોઈનેય કટુ વચન કહેવાય નહી.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Jeni Nazar Potana Aatma Taraf Chhe A Southi Sukhi Chhe
  • Ishwar Aapna Hath Chokkha Chhe Ke Nahi A Juae Chhe
  • Ishwar Gujarati Quote
  • Je Bhagwan pase chhe tej vastu Balak pase chhe
  • Hey Prabhu Sanjogo Vikat Hoy Tyare Sunder Rite Kem Jivavu Te Mane Shikhav
  • Ishwar Gujarati Quote
  • Utejanama Vinash Chhe
  • Bhagwan Kya Chhe?
  • BHAGWAN KYA CHHE?

Leave a comment