SUPRABHAT

SUPRABHATDownload Image
‘હાલ’ પૂછી લેવાથી ક્યાં કોઇનાં ‘હાલ’ ઠીક થઇ જાય છે..!!
પણ ,, .. ..”આ ભીડભાડ ભરી દૂનિયામાં ‘કોઇ આપણું ય છે’-
એ તસલ્લી જરુર મળી જાય છે .. !!
સુપ્રભાત

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • SuPrabhat
  • SUPRABHAT MITRO
  • Suprabhat Gujarati Image
  • Suprabhat Gujarati Status
  • Sumangal Suprabhat Gujarati Message
  • Suprabhat Saheb Swarg To Ahiyaj Chhe

Leave a comment