TIME IS LIKE A RUNNING RIVER

Download Image

वेळ हा एखाद्या वाहत्या नदी सारखा असतो.
कारण एकदा स्पर्श केलेल्या पाण्याला
तुम्ही पुन्हा स्पर्श करू शकत नाही.
कारण नदीच्या प्रवाहाबरोबर गेलेले पाणी
कधी पण परत येत नाही.
असेच वेळेचे पण आहे.
एकदा गेलेली वेळ पुन्हा परत येत नाही.
म्हणून आयुष्यातील प्रत्येक क्षणाचा
आनंद लुटा… 🙂

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Time Is Deaf Listens To Nobody But It Is Not Blind It Sees Everyone
  • Time
  • Gif Images

4 Responses on “TIME IS LIKE A RUNNING RIVER”

प्रमोद प्र रसाळ. says:

तोड नाही .
अप्रतिमच..

prasad modak says:

Nice quote Smita and picture is nicly suit for the quote

Leave a comment