Search

SHUBH SANDHYA MARATHI

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0

!! शुभ संध्या मित्रहो !!
जी माणसं ध्येयाकडे नजर ठेवून
वाटचाल करत असतात,
ती सतत “धडपडत” असतात….
लोकांच्या दृष्टिने ती “धड” नसतात,
कारण ती “पड़त” असतात. पण, खर
म्हणजे ती ” पड़त” नसतात. तर,
पड़ता पड़ता “घडत” असतात. 🙂

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums
See More here: Shubh Sandhya (शुभ संध्या मराठी)

Contributor:

Leave a comment