Search

Shubh Sandhya (शुभ संध्या मराठी) Pictures, Graphics & Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Shubh Sandhya Stri Shakti Kavita

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Shubh Sandhya Stri Shakti Kavita Download Image

????शुभ संध्या मित्रहो???? ???????? स्त्री शक्ती ???????? कधी क्वचित मी खचून जाता उंच भरारी घेते मी टपकलेच जर अवचित अश्रू नकळत त्यांना पुसते मी थोपटते मी माझे मजला गोंजारते मलाच मी ऊर्मी माझ्या अंतरातल्या नजाकतीने जपते मी दुखता खुपता होता अगतिक दु:ख झुगारुन देते मी नव्या दमाने श्वास घेउनी पुढे पुढे हो जाते मी मीच […]

Contributor:

SHUBH SANDHYA IN MARATHI

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
SHUBH SANDHYA IN MARATHI Download Image

!! शुभ संध्या मित्रहो !! 🙂 “व्यक्तीमत्व सुंदर नसेल तर सुंदर दिसण्याला काहीच अर्थ नाही. कारण,  सुंदर दिसण्यात अन सुंदर असण्यात खूप फरक असतो. 🙂 This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Shubh Sandhya Mitr Ho

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Shubh Sandhya Mitr Ho Download Image

!! शुभ संध्या मित्रहो !! 🙂 आयुष्यात कोणतीच गोष्ट कायमची नसते  एकतर तिचा काळ संपून जातो किंवा आपली वेळ संपून जाते This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Shubh Sandhya Mitrho

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 8
Shubh Sandhya Mitrho Download Image

!! शुभ संध्या मित्रहो !! 🙂 छापा असो वा काटा असो… नाणे खरे असावे लागते… प्रेम असो वा नसो.. भावना शुद्ध असाव्या लागतात… तोडु नयेत दुस-याची मने झाडाच्या फांदीसारखी… कारण झाडाला फांद्या पुन्हा फुटतात… पण…, मने मात्र कायमची तुटतात… 🙂 This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Good Evening – Shubh Sandhya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Good Evening – Shubh Sandhya Download Image

Good Evening – शुभ संध्या 🙂 This picture was submitted by Madhavi Oza.

Contributor:

SHUBH SANDHYA MITRHO

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
SHUBH SANDHYA MITRHO Download Image

!! शुभ संध्या मित्रहो !! 🙂 फुल बनुन हसत राहणे हेच जीवन आहे. हसता हसता दु:ख विसरून जाणे हेच जीवन आहे. भेटुन तर सर्वजण आंनदी होतात. पण न भेटता नाती जपणं हेच खर जीवन आहे 🙂 This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

SHUBH SANDHYA

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 17
SHUBH SANDHYA Download Image

PHOTOGRAPHY BY VIKAS NERURKAR !! शुभ संध्या !! 🙂 This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

SHUBH SANDHYA

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 9
SHUBH SANDHYA Download Image

PHOTOGRAPHY BY VIKAS NERURKAR !! शुभ संध्या !!  🙂 This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

SHUBH SANDHYA MITR HO

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0
SHUBH SANDHYA MITR HO Download Image

!!..शुभ संध्या मित्रहो…!! 🙂 स्वप्न पहा ती पहाण्याची बंदी नाहीये  पण फक्त ईतकच करा  ती नुसती पाहू नका  ती पूर्ण कशी होतील त्यासाठी प्रयत्न करा. . . 🙂 This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

SHUBH SANDHYA MITR HO

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 0
SHUBH SANDHYA MITR HO Download Image

!! शुभ संध्या मित्रहो !! 🙂 सत्य हि अशी श्रीमंती आहे की ,  जी एकदाच गुंतवणूक  करून आयुष्यभर उपभोगता येते.  पण असत्य हे असे कर्ज आहे ,  ज्यामुळे तत्काळ सुख मिळत ,  परंतु आयुष्यभर  त्याची परतफेड करावी लागते …! 🙂 This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor: