Good Morning Motivational Marathi Quotes ( गुड मॉर्निंग प्रेरणादायक मराठी कॉटस )

Good Morning Motivational Marathi Quotes
आशा सोडायची नसते., निराश कधी व्हायचं नसतं.. .
अमृत मिळत नाही.. , म्हणून विष कधी प्यायचं नसतं..
गुड मॉर्निंग

Good Morning Marathi Suvichar
गुड मॉर्निंग
पाणी धावतं., म्हणून त्याला मार्ग सापडतो.. .
त्याप्रमाणे., जो प्रयत्न करतो त्याला यशाची., सुखाची.,
आनंदाची वाट सापडते.

Good Morning Marathi Quote Pic
गरूडाइतके उडता येत नाही म्हणून चिमणी कधी उडण्याचे सोडत नाही,
अहंकार विरहीत लहान सेवाही मोठीच असते.
गुड मॉर्निंग

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Good Morning Alone Quotes In Marathi
  • Good Morning Marathi Quote On Ambition
  • Good Morning Marathi Happiness Quotes
  • Good Morning Marathi Quotes On Life
  • Good Morning Relationship Quotes In Marathi
  • Good Morning Life Quotes In Marathi
  • Good Morning Love Quotes In Marathi
  • Good Morning Marathi Suvichar

Leave a comment