Promise Day Messages In Marathi For Girlfriend

Promise Day Messages In Marathi For GirlfriendDownload Image
1. माझ्यासाठी जगातील सर्वात सुंदर मुलगी तूच आहेस.
आज मी तुला वचन देतो की, मी फक्त तुझ्याशी लग्न करेन
आणि इतर कोणालाही माझ्या आयुष्यात तुझी जागा देणार नाही.
Happy Promise Day


2. माझ्याकडून तुला जितके सुख देता येईल,
मी कायम देण्याचा प्रयत्न करेन.. हे माझे तुला वचन आहे.
Happy Promise Day

3. कदाचित मी तुला खूप श्रीमंतीत ठेऊ शकणार नाही, पण माझ्या प्रेमाने मी तुला कायम सुखात ठेवेन हे माझ्याकडून तुला वचन आहे

4. तुझ्या वडिलांनी तुला ज्याप्रमाणे जपलं आहे त्याप्रमाणेच जपायचा मी नक्की प्रयत्न करेन हे आज तुला वचन देत आहे

5. तुझ्याशिवाय माझ्या आयुष्याला काहीच अर्थ नाही. तू आहेस तर मी आहे, तुला आयुष्यात कायम असाच साथ देत राहीन हे माझं वचन आहे तुला.

6. फक्त हाच जन्म नाही तर पुढे कितीही जन्म मला मिळाले तर मी तुझाच असेन – Happy Promise Day

7. माझा प्रत्येक क्षण हा फक्त आणि फक्त तुझ्या विचारासाठीच असेल वचन आहे तुला. आयुष्यभराची साथ मी निभावेन

8. तुझ्यासारखी मुलगी मला मिळाली हे माझं भाग्य आहे आणि माझं हे भाग्य माझ्यापासून कधीच दुरावणार नाही याची मी काळजी घेईन हे वचन आहे.

9. विश्वास, मन आणि वचन या तीन गोष्टी कधीही मोडायच्या नसतात आणि मी हे नेहमी लक्षात ठेवेन

10. तुझं मन कधीतरी माझ्याकडून चुकून दुखावलं जाईल पण तुझी साथ मात्र मी कधीही सोडणार नाही याची खात्री बाळग. माझं वचन आहे तुला

11. फुलाच्या पाकळीप्रमाणे जपेन असं खोटं वचन मी तुला कधीही देणार नाही पण तुझ्या चेहऱ्यावरचे हसू कमी होऊ देणार नाही हे मात्र नक्कीच वचन देईन

12. देवाजवळून अजून काय मागू, तुला माझ्या आयुष्यात आणले यापेक्षा जास्त काही चांगले असूच शकत नाही. तुला आयुष्यभर जपेन हे वचन

13. तुझ्यापासून कधीही दूर जाणार नाही हे आज वचन देतो तुला – Happy Promise Day

14. तू कधीही मला सोडून जाण्याचा विचार जरी केलास तरीही मी तुला पुन्हा आपल्या प्रेमाने जिंकून घेईन हे वचन आहे तुला माझे

15. आयुष्यभर असावी तुझीच साथ हीच एक इच्छा आहे, निभावेन तुझी साथ देतो वचन तुला आज – Happy Promise Day

16. तू आहेस म्हणून मी आहे, तुझ्याइतकं प्रेम कोणीही करत नाही माझ्यावर याची मला जाणीव आहे. म्हणूनच तुला कधीही सोडून जाणार नाही हे माझं तुला वचन आहे

17. नुसतं येण्याचं वचन देऊ नकोस, कारण तुझ्या येण्याची वाट पाहून डोळे थकतात माझे. तू प्रत्येक वचन पूर्ण करशील हे वचन दे मला – Happy Promise Day

18. तू मिळाल्यावर काय हवंय मला अजून, फक्त कधीही दुरावा येऊ देणार नाहीस इतकं वचन दे मला – Happy Promise Day

19. मी एका हाताने सर्व दुनियेशी लढा देऊ शकतो. फक्त त्यासाठी दुसऱ्या हातात तुझा हात हवा, तू मला कायम साथ देशील हे वचन दे आणि माझी तुला कायम साथ असेलच

20. मी तुला कायम माझ्या मनात ठेवेन माझे वचन आहे तुला – Happy Promise Day

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Happy Promise Day Image In Marathi For Girlfriend
  • Promise Day Messages In Marathi For Boyfriend
  • Promise Day Quotes In Marathi For Friends
  • Happy Promise Day Short Quote In Marathi
  • Happy Promise Day Image In Marathi For Boyfriend
  • Promise Day Marathi Status For Boy Friend
  • Happy Promise Day Marathi Image For Boy Friend
  • Promise Day Wish Pic For GF
  • Promise Day Wishing Pic For BF

Leave a comment