Search

Promise Day Marathi Wishes Pictures, Graphics & Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Promise Day Marathi Message To Friends

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Promise Day Marathi Message To FriendsDownload Image
आज स्वतालाच एक असं Promise करा की,
Life मध्ये कितीही नवीन Friend भेटले तरी,
जुन्या दोस्तांना कधी विसरायचं नाही…

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor:

Promise Day Marathi Message For Friend

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Promise Day Marathi Message For FriendDownload Image
मला तुझ्याकडून फक्त एक Promise हवंय,
कितीही भांडण झालं ना,
तरी तु आपलं नातं
कधीही तोडून जाणार नाहीस

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor:

Promise Day Marathi Message For Mother

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Promise Day Marathi Message For MotherDownload Image
आज सर्वजण Promise Day साजरा करत आहे,
म्हणून मी पण आईला Promise केलं
आणि म्हणालो,
पुढच्या जन्मी पण तुझ्याच पोटी जन्म घेईन…

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor:

Promise Day Marathi Message Image For Whatsapp

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Promise Day Marathi Message Image For WhatsappDownload Image
एक Promise माझ्याकडून,
जेवढे सुख तुला देता येईल तेवढे देईल,
काहीही झाले तरी मी शेवटपर्यंत साथ मात्र तुलाच देईल…

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor:

Promise Day Marathi Message To Him

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Promise Day Marathi Message To HimDownload Image
जेव्हा भेट होईल आपली,
तेव्हा एक Promise तुझ्याकडून हवं आहे..
ह्याच जन्मी नाही तर,
प्रत्येक जन्मी तुच मला हवा आहेस…!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor: