Aayushyat Anek Sandhi Chalun Yetat

Aayushyat Anek Sandhi Chalun Yetat
आयुष्यात अनेक संधी चालून येतात.
आपण जर का त्या पकडल्या नाहीत तर दोष आपला आहे.
या संधी पकडण्यासाठी आपण नेहमी तयार असलं पाहिजे.
नंतर दैवाला दोष देण्यात काय अर्थ आहे ?

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Aayushyat Jinkal Tevha Ase Jinka
  • Aayushyat Kahi Karun Dakhvayche Asel Tar
  • Aayushyat Kahi Karun Dakhvayche Asel Tar
  • Aayushyat As Kahi Milwa Je Tumchya  Pasun Kunihi Chorun Ghevu Shakat Nahi

Leave a comment