Dattatreya Jayanti Marathi Shayari Pic

Dattatreya Jayanti Marathi Shayari PicDownload Image
त्रिमूर्ती हा अवतार, दत्तरूपी साकार, त्रिभुवनी पसरे भक्तीचा सागर,
होता साक्षात्कार घडतो चमत्कार, गुरूमाऊली चरणी माझा नमस्कार.
दत्तगुरू जयंतीच्या भक्तीमय शुभेच्छा!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

See More here: Dattatreya Jayanti

Tag:

More Pictures

  • Happy Dattatreya Jayanti Message Pic
  • Dattatreya Jayanti Hindi Whatsapp Status Pic
  • Dattatreya Jayanti Marathi Wishes
  • Dattatreya Jayanti Marathi Quote Photo
  • Dattatreya Jayanti Marathi Message Picture
  • Dattatreya Jayanti Wishes In Marathi
  • DATTATREYA JAYANTI
  • Dattatreya Jayanti Message Photo
  • Dattatreya Jayanti Blessing Picture

Leave a comment