Happy Promise Day Gujarati Image For Boy Friend

Happy Promise Day Gujarati Image For Boy Friend
હર પળ તારાપર જ પ્રેમ કરીશ
આ મારુ વચન છે તને,
વચન કાયમ નિભાવિશ આપું છું વચન તને.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Happy Promise Day Gujarati Photo For Boy Friend
  • Promise Day Gujarati Message For Friend
  • Happy Promise Day Image In Gujarati For Girlfriend
  • Happy Promise Day Image In Gujarati For Boyfriend
  • Promise Day Gujarati Message Image For Whatsapp
  • Happy Promise Day Short Quote In Gujarati
  • Happy Promise Day Quote In Gujarati For Friends
  • Promise Day Gujarati Message For Mother
  • Promise Day Messages In Gujarati For Girlfriend

Leave a comment