Saraswati Puja Marathi Wish Picture

Saraswati Puja Marathi Wish PictureDownload Image
या देवी सर्वभूतेषु विद्या-रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
सरस्वती पूजन च्या हार्दिक शुभेच्छा

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Saraswati Puja Marathi Wish
  • Saraswati Puja Marathi Wish Photo
  • Saraswati Puja Marathi Wish Image
  • Saraswati Pujan Marathi Shubhechha
  • Saraswati Pujan Marathi Hardik Shubhechha
  • Saraswati Pujan Chya Hardik Shubhechha
  • Saraswati Pujan Chya Anek Shubhechha
  • Saraswati Pujan Tumhas Khup Shubhechha

Leave a comment