Vishv Khadya Suraksha Divas Slogan

Vishv Khadya Suraksha Divas Slogan
घर का आहार अमृत समान,
यह स्वास्थ के लिए है वरदान.
विश्व खाध्य सुरक्षा दिवस

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • 7 June Vishv Khadya Suraksha Divas Slogan
  • Vishv Khadya Suraksha Divas Slogan Image
  • Vishv Khadya Suraksha Divas
  • 7 June Vishv Khadya Suraksha Divas

Leave a comment