Ashadi Ekadashi Messages In Marathi – आषाढी एकादशीचे मराठी संदेश

Ashadi Ekadashi Messages In Marathi
आषाढी एकादशीचे मराठी संदेश
धन्य माझी भक्ति धन्य माझा भाव,
ह्रदयी पंढरिराव राहतसे…
आषाढी एकादशीच्या शुभेच्छा

हित ते करावे देवाचे चिंतन, करूनिया मन शुद्ध भावे…
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

आवडे हे रूप गोजिरे सगुण,
पाहतां लोचन सुखावले…
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी लागली समाधी ज्ञानेशाची…
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

ऐसी चंद्रभागा, ऐसा भीमातीर,
ऐसा विटेवर देव कोठे….
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

कांदा मुळा भाजी, अवघी विठाई माझी….
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

एक गाऊ आम्ही विठोबाचे नाम,
आणिकाचे काम नाही येथे…
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

किती तुझी वाट पाहू रे विठ्ठला,
कंठ हा सोकला आळविता…
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

गुणा आला ईटेवरी, पीतांबरधारी सुंदर तो,
डोळे कानन त्याच्या ठायीं, मन पायीं राहो हें…
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

गुरू माता गुरू पिता, गुरू आमुची कुळदेवता,
थोर पडतां साकडे, गुरू रक्षी मागें पुढे…
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

जाऊ देवांचिया गावां, देव देईल विसांवा…
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

ज्या सुखाकारणे देव वेडावला,
वैकुंठ सोडूनी संतसदनी राहिला…
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा…
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

विठ्ठल आवडी प्रेमभावो, विठ्ठल नामाचा रे टाहो…
आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

This picture was submitted by Smita Haldankar.

See More here: Ashadhi Ekadashi

Tag:

More Pictures

  • Ashadi Ekadashi Wishes In Marathi
  • Ashadhi Ekadashi Suvichar In Marathi
  • Ashadhi Ekadashi Status In Marathi
  • Ashadhi Ekadashi Quote In Marathi
  • Ashadhi Ekadashi Wishes In Marathi
  • Ashadhi Ekadashi Image In Marathi
  • Ashadhi Ekadashi Quotes In Marathi
  • Shubh Ashadhi Ekadashi

Leave a comment