Bharat Jagavar Rajya Karel

Download Image

“लोकांच्या अंगात देवी, भुतच कां येतात.., 
न्युटन आयझॅक, कोपर्निकस यांच्यासारखे
शास्त्रज्ञ कां येत नाहीत…? 
जेव्हा शास्त्रज्ञ अंगात येतील तेव्हा
भारत जगावर राज्य करेल…“ 🙂
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

    None Found

Leave a comment