Shubh Sakal – Don Aksharache Lak, Adich Aksharache Bhagya

Download Image
दोन अक्षरांचे’ लक’, अडिच अक्षराचे ‘भाग्य’ 
तीन अक्षराचे ‘नशीब’ ऊघडण्या-साठी,
चार अक्षराची ‘मेहनत’ उपयोगाला येत असते,
तर एक अक्षराचा ‘मी’ माणसाचे जीवन नष्ट करते….!! शुभ सकाळ

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Sakal

Leave a comment