World Food Safety Day Slogan Gujarati Picture

World Food Safety Day Slogan Gujarati Picture
વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ
સારો આહાર અને સારો વ્યવહાર,
પ્રગતિના આ બે છે આધાર.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • World Food Safety Day Gujarati Quote
  • World Food Safety Day Gujarati Status
  • World Food Safety Day In Gujarati
  • World Food Safety Day Gujarati Pic
  • World Food Safety Day Gujarati Image
  • World Food Safety Day Gujarati Solgan
  • World Food Safety Day Gujarati Status Photo
  • World Food Safety Day Gujarati Solgan Image
  • 7 June World Food Safety Day Gujarati Pic

Leave a comment