Bhaubeej Chya Marathi Shubhechha

Bhaubeej Chya Marathi Shubhechha
गुणी माझा भाऊ याला ग काय मागू
हात जोडूनिया देवाजीला सांगू
औश्र माज वाहू दे त्याच्या पाया
आतुरली पूजेला माझी काया.
भाऊ बिजेच्या शुभेच्छा

This picture was submitted by Smita Haldankar.

See More here: Bhai Dooj Marathi

Tag:

More Pictures

  • Bhaubeej Chya Hardik Shubhechha
  • Bhaubeej Chya Sarvana Hardik Shubhechha
  • Sarvana Bhaubeej Chya Hardik Shubhechha
  • Happy Bhaubeej Shubhechha
  • Bhaubeej Hardik Shubhechha
  • Bhaubeej Marathi Wish Image
  • Bhaubeej Quotes In Marathi
  • Bhaubeej Status In Marathi
  • Bhaubeej Wishes In Marathi

Leave a comment