Maitri Tikvavi Ashi Ki Todne Avghad Hoil

Maitri ShayariDownload Image
जगावे असे कि मारणे अवघड होईल,
हसावे असे कि रडणे अवघड होईल,
कुणाशीही मैत्री करणे सोप्पे होईल,
पण मैत्री टिकवावी अशी कि
तोडणे अवघड होईल.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari

Leave a comment