Nava Varshni Shubhechha

Nava Varshni Shubhechha
“નવું વર્ષ તમને અને તમારા પરિવાર માટે
સુખ સમૃદ્ધિ,આનંદમય અને શાંતિપૂર્વક જાય
એવી નવા વર્ષની શુભેચ્છા”

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Nava Varshni Shubhechha
  • Nava Varshni Anek Shubhechhao
  • New Year Gujarati Shubhechha

Leave a comment