Search

Deep Amavasya Pictures, Graphics & Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Deep Amavasyecha Hardik Shubhechha Image

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Deep Amavasyecha Hardik Shubhechha Image Download Image

चिमूटभर माती म्हणे, मी होईन पणती, टीचभर कापूस म्हणे, मी होईन वाती थेंबभर तेल म्हणे, मी होईन साथी ठिणगी पेटताच फुलतील नव्या ज्योती अशीच यासारखी फुलत जावी आपली नाती.! !!. दीप आमवास्येचा हार्दिक शुभेछा.!! This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Deep Amavasyecha Hardik Shubhechha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Deep Amavasyecha Hardik Shubhechha Download Image

लक्ष्य लक्ष्य दिव्यांनी उजळू दे आकाश… होऊ दे दुष्ट शक्तींचा विनाश… मिळो सर्वांना प्रगतीच्या पाऊलवाटेचा प्रकाश… दीप आमवास्येचा सण खास!!! दीप आमवास्येच्या हार्दिक शुभेच्छा… This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Shubh Sakal Deep Amavasya Marathi Quote

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Shubh Sakal Deep Amavasya Marathi Quote Download Image

Contributor:

Shubh Deep Amavasya

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Shubh Deep Amavasya Download Image

शुभ दीप अमावास्या। तमसो मा ज्योतिर्गमय। This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Deep Amavasya Chya Laksh Laksh Shubhechchha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Deep Amavasya Chya Laksh Laksh  Shubhechchha Download Image

आज दीप अमावास्या, दीप पूजनाचा दिवस। अज्ञानरुपी अंधाराचा नाश करून हा दीप सर्वार्थाने उजळो हीच शुभेच्छा। दीप अमावास्येच्या लक्षलक्ष शुभेच्छा। This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Deep Amavasya Chya Hardik Shubhechchha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 6
Deep Amavasya Chya Hardik Shubhechchha Download Image

सर्वांच्या घरी सुख, शांति चे लक्षदीप सदैव तेवत राहो। दीप अमावास्येच्या हार्दिक शुभेच्छा। This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Deep Amavasya Hardik Shubhechchha Image

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Deep Amavasya Hardik Shubhechchha Image Download Image

लख लख चंदेरी तेजाची न्यारी दुनिया झळाळती कोटी ज्योती या, हा हा ! दीप अमावास्येच्या हार्दिक शुभेच्छा। This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Deep Amavasya Hardik Shubhechchha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Deep Amavasya Hardik Shubhechchha Download Image

आज दीप पूजा. सर्वांच्या आयुष्यातील अंधःकार नष्ट होऊन ज्ञान; आरोग्य; ऐश्वर्य; शांती व सौख्याचा प्रकाश जीवनात अविरत प्राप्त होवो हीच परमेश्वर चरणी प्रार्थना. दीप अमावास्येच्या हार्दिक शुभेच्छा। This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor: