Prem Marathi Suvichar Quotes Images ( प्रेम मराठी सुविचार इमेजेस )

Marathi Quote On Love And RespectDownload Image
आदर असेल त्यांच्या बद्दल प्रेम असणे जरूरी नाही … परंतु जर प्रेम असेल तर … त्यांच्या बद्दल आदर असणे फार महत्वाचे आहे.

Prem MarathiDownload Image
प्रॆम हॆ टवटवीत दिसणार्यासुंदर गुलाबासारखं असतं पण त्याचा सुगंध अनुभवायला प्रथमत्याच्या काटयांशी खॆळावं लागत.❤

Prem MarathiDownload Image
‘प्रे’ म्हणजे प्रेरणा तुझी
‘म’ म्हणजे मन माझ.

Hazaro Chuku Maf Karat Te Khar PremDownload Image
एका चुकीमुळे संपतं ते प्रेम आणि हजारो चुका माफ करत ते खर प्रेम.❤

Prem MarathiDownload Image
जर तुमचे डोळे चांगले असतील तर तुम्ही जगाच्या प्रेमात पडाल पण जर तुमची जीभ गोड असेल तर हे जग तुमच्या प्रेमात पडेल.❤

Prem MarathiDownload Image
जगासाठी तुम्ही फक्त कोणी एक असाल, पण तुमच्यावर प्रेम करणार्‍याच जग तुमच्यात असते.❤

Prem MarathiDownload Image
आयुष्य खुप कमी आहे,
ते आनंदाने जगा..!
प्रेम् मधुर आहे, त्याची चव चाखा..!❤

Prem MarathiDownload Image
एका चुकीमुळे संपतं ते प्रेम आणि हजारो चुका माफ करत ते खर प्रेम.❤

Prem MarathiDownload Image
प्रेम हे जिवनासाठी आहे ,
पण जिवन हे प्रेमासाठी नाही,
प्रेम हे जिवनात असु शकते,
पण जिवन प्रेमात असु शकत
नाही ,
प्रेमात जिवन वाया घालवू नका ,
पण जिवनात प्रेम करायला विसरु
नका.

Prem MarathiDownload Image
“प्रेम निर्माण व्हायला सहवासाची मदत लागते. जितका सहवास जास्त तितके प्रेम जास्त. आकर्षणाला एक सेकंदाचा सहवास पुरतो. म्हणुनच आकर्षणाला अस्तित्व काही सेकंदापुरतचं असतं.”❤

Prem MarathiDownload Image
आयुष्यात प्रेम करा, पण प्रेमाचं प्रदर्शन करू नका.

Prem MarathiDownload Image
आपण मनापासुन प्रेम केलेल्या व्यक्ती आपल्याला सोडुन जाताना ह्रदयात घर करुन जातात … पण जाताना त्याच घराचे दरवाजे बंद करुन जातात.

Prem MarathiDownload Image
प्रेम सर्वांवर करा पण श्रध्दा फक्त परमेश्वरावरच ठेवा.

Prem MarathiDownload Image
डोळ्याला आवडतं ते प्रेम नसत,
मनाला भावत ते प्रेम.

Prem MarathiDownload Image
जीवनात कधीही अशा व्यक्तीशी प्रेम करू नका जी जगासाठी सुंदर असु शकेल परंतु अशा व्यक्तीशी करा जी तुमचं जग सुंदर करून टाकेल.

Prem MarathiDownload Image
आपल्याला जे आवडतात त्यांच्यावर प्रेम करण्यापेक्षा ज्यानां आपण आवडतो त्यांच्यावर प्रेम करा.

Prem MarathiDownload Image

Prem MarathiDownload Image

Prem MarathiDownload Image
काही व्यक्ती..
सुगंधी अत्तराच्या कुपीसारख्या असतात…
त्या तुमच्या जवळ असोत किंवा नाही
त्यांच्या आठवणींचा सुगंध
सदैव तुमच्या आयुष्यात दरवळत राहतो.

Prem MarathiDownload Image
एका चुकीमुळे संपतं ते प्रेम आणि हजारो चुका माफ करत ते खर प्रेम

More Pictures

  • Agnyanacha Andhkar Suvichar
  • Nat Asal Tar Aarshya Sarakh Asav
  • Aaplyajawal Aslelya Lahan Goshtit Aanandi Vha
  • Changli Maitri Kalji Purvak Japaychi Aste
  • Aayushy Khup Sadh Asat
  • Marathi Quote On Decision In Life
  • Marathi Prayer For Eradication Of Corona Virus
  • Jyanchya Mule Mala Aayushyat Tras Zala

Leave a comment