World No Tobacco Day Gujarati Messages, Quotes Images ( વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ ગુજરાતી ઈમેજેસ )

Best World No Tobacco Day Message In GujaratiDownload Image
જે છોડે છે તમાકુનું સેવન, તેનું જીવન બનશે એ-વન.
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
તમાકુ છોડો, જીવન સાથે જોડાઓ.

World No Tobacco Day Best Gujarati QuoteDownload Image
31 મે વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
તમાકુ નું સેવન, જીવનનો વિનાશ.

World No Tobacco Day Status Photo In GujaratiDownload Image
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
તમાકુ છોડો, કેન્સરથી બચો.

World No Tobacco Day Gujarati Whatsapp PhotoDownload Image
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
મજબૂત ભારતનું એક સૂત્ર, તમાકુ છોડો.

World No Tobacco Day Message Pic In GujaratiDownload Image
જીવનને ‘હા’ કહો, તમાકુને ‘ના’ કહો.
31 મે એ વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ.

World No Tobacco Day In GujaratiDownload Image
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
છોડો તમાકુની આશા,
રાખો સુંદર જીવનની આશા.

31 May World No Tobacco Day In GujaratiDownload Image
31 મે વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
જે ઓછું કરશે તમાકુ નું સેવન,
તેનું જીવન બનશે એ વન.

World No Tobacco Day Gujarati PictureDownload Image
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
જે કોઈ તમાકુનો નશો કરે,
પોતાના અમૂલ્ય જીવનની દુર્દશા કરે.

World No Tobacco Day Gujarati PicDownload Image
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
તમાકુનું પરિણામ મૃત્યુને આમંત્રણ.

World No Tobacco Day Gujarati Status ImageDownload Image
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
જે ઓછું કરશે તમાકુ નું સેવન,
તેનું જીવન બનશે એ વન.

World No Tobacco Day Gujarati ImageDownload Image
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
તમાકુની આદત, એટલે કે કેન્સર ને આમંત્રણ.

World No Tobacco Day Gujarati QuoteDownload Image
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
જો કરશો તમાકુનો નશો, તો રોગરાઈ માં ફસસો.

World No Tobacco Day Gujarati QuotesDownload Image
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
નહીં તમાકુનો કણ, જીવવાનો એક ક્ષણ.
જીવનને ‘હા’ કહો, તમાકુને ‘ના’ કહો.

31 May World No Tobacco Day Gujarati MessageDownload Image
31 મે વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
જીવનમાં ધીરજ રાખો, તમાકુને દૂર રાખો.
તમાકુ છોડો, જીવન સાથે સંબંધ જોડો.

World No Tobacco Day Gujarati MessageDownload Image
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
ગુટકા પાન, મસાલા ખાધા પછી
અહીં તહીં કરે પીક,
ઘરના વડીલો, ગુરુઓ પાસેથી
શું આ જ લીધી છે શીખ?

More Pictures

  • World Music Day Gujarati Status pic
  • World Cancer Day Message Pic In Gujarati
  • World Food Safety Day Gujarati Message Picture
  • World Eye Donation Day Status Gujarati Photo
  • June 14 World Blood Donor Day Gujarati Message Image
  • Happy Environment Day Wish Pic In Gujarati
  • International Yoga Day Gujarati Wishing Picture
  • International Parents Day In Gujarati
  • Michhami Dukkadam Quote In Gujarati Picture

Leave a comment