Dholida Dhol Re Vagad Lyrics


ढोलिडा ढोल रे वगाड़,
मारे हिंच लेवी से,
हे हिंच लेवी से रे
मारे गरबे घुमवु से,
ढोलिडा ढोल रे वगाड़,
मारे हिंच लेवी से,
ढोलिडा ढोल रे वगाड़,
मारे हिंच लेवी से।।

More Pictures

  • Happy Navratri Garba Lyrics
  • Happy Navratri Garba Lyrics
  • Happy Navratri Garba Lyrics

Leave a comment