Shubh Ratri

Download Image
कळी सारखे उमलुन फुला सारखे फुलत जावे
क्षणा क्षणांच्या लाटांवर आयुष्य झुलत जावे
अश्रु असो कोणाचेही आपण विरघळुन जावे
नसो कोणीही आपले आपण मात्र कोणाचेही व्हावे!! !!
शुभ रात्री !!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Ratri Marathi Quote On Parents

Leave a comment