SHUBH RATRI


कधी कधी वाटत कि, आपण उगाचच मोठे झालो.
कारण तुटलेली मनं आणि अपुरी स्वप्नं
यापेक्षा तुटलेली खेळणी आणि अपुरा गृहपाठ
खरच खुप चांगला होता..
!! शुभरात्री !!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Ratri Marathi Quote On Parents

Leave a comment