Shubh Sakal! Shubh Din!

Shubh Sakal Marathi Message
!! शुभ सकाळ शुभ दिन !! 
आपल्या मनात चांगल्या व वाईट 
ह्या दोन्ही विचारांचे नेहमी युद्ध सुरु असते.
या युद्धात कोणाची जीत व्हावी 
ह्याचा आपणच विचार करायचा असतो.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message

Comments are closed.