SHUBH SAKAL SHUBH DIN

Shubh Sakal Marathi Message
!! शुभ सकाळ शुभ दिन !!
“कोणत्याही मनुष्याची सध्याची स्थिती 
पाहून त्याच्या भविष्याची टर उडवु नका, 
कारण काळ इतका ताकदवान आहे की, 
तो एका सामान्य कोळशालाही हळु हळु
हिरा बनवतो…!!!”

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message

Leave a comment