Shubh Ratri – Aakashatle Tare Kadhich Mojun Hot Nahi

Download Image
आकाशातले तारे कधीच मोजून होत नाहीत
माणसाच्या गरजा कधीच संपत नाहीत
शक्य तेवढे तारे मोजून समाधानी रहावं
आयुष्य जास्त सुंदर वाटत…!!!
।। शुभ रात्री ।।

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

Leave a comment